HARÜKAM tarafından 1.Aile ve Kadın Çalıştayı düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Büyülşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik 11 Mart 2022 tarihinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlendi. İlimizde kadın sorunları ve aile alanlarında araştırma yapan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi gibi bilim insanlarını, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, Şanlıurfa ili özelinde sorun ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının amaçlandığı çalıştayda üniversitemiz öğretim üyeleri ve kurumlardan katılımcıların yer aldığı gruplar oluşturularak Sağlık, Eğitim, Kadının Aile ve Toplumsal Yaşamdaki Rolü, İstihdam, Tarımsal Alanda Kadın ve Kadının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı konu başlıkları ele alındı. Bu başlıklarda Şanlıurfa ili özelinde tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, fırsatlar ve güçlü yönleri değerlendirildi.
HARÜKAM Müdürü Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI'nın selamlama ve açılış konuşması ile başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir GÜLLÜOĞLU ve Vali Yardımcısı Yeliz MERCAN açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şevket ÖKTEN'in ''Şanlıurfa'da Kadının Toplumsal Konumu'' konulu açılış konferansına geçildi. 
Ülkemizde son yıllarda kadınların güçlendirilmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik birçok çalışma başlatılmış, Ulusal eylem planları uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda düzenlenen ve Şanlıurfa ilinde hemen her kurumdan katılımın olduğu çalıştayda Kadının Aile ve Toplumsal Yaşamdaki Rolü, Kadın ve Eğitim, Kadın ve Sağlık, Kadın ve İstihdam, Tarımsal Alanda Kadın, Kadının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı konularına yer verilmiştir. Gün sonunda Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI tarafından Çalıştay Sonuç Raporu sunulmuş olup kurumlar ile paylaşılmıştır.