23-24 Mart 2018 tarihlerinde KADEM tarafından düzenlenen “Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler” adlı çalıştaya HARÜKAM müdiresi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyma DOĞAN ve HARÜKAM müdür yardımcısı Arş. Gör. Döne KARAHAN katılmışlardır. Çalıştayda, çocuk istismarının eğitim boyutu ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.