Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (HARÜKAM Müdürü)
Prof. Dr. Mehtapgül ALTAŞ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Emine TEKER Eğitim Fakültesi- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Cahit POLAT Eğitim Fakültesi- Ölçme Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN Eğitim Fakültesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fethiye KILIÇASLAN Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hacer ÇORUH KURT Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Reyhan BASIK Çocuk Bakım ve Genel Hiz. Bölümü
Öğr. Gör. Necla TOSMUR Eğitim Fakültesi- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı