Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (HARÜKAM Müdürü)
Öğr. Gör. Dilek SAKALLI Sağlık Bilimleri Fakültesi (HARÜKAM Mdr. Yrd.)
Prof. Dr. Şevket ÖKTEN Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Emine TEKER Eğitim Fakültesi- Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Gülgün BİLEN Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK İlahiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Ebru OKUTAN
AKALIN
Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü