Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinden ilki, ‘Hayatın Gerçek Sanatçıları Kadınlar’ sergisi ile Rektörlük fuaye alanında gerçekleşti. 

Serginin açılışında bir konuşma yapan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Çadırcı; “Gelişmiş bir toplum inşa etme yolunda kadınların her alanda güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır. Günümüzde de kadınların, sosyal, ekonomik ve politik katkılarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Akademik alanda 2020 verilerine göre, Türkiye’de toplam öğretim elemanı içerisinde kadın öğretim elemanı oranı yüzde 45,13. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarının yarısından fazlası kadın. Son yıllarda kadınların sayısının arttığını görmekteyiz. 
Biz 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanmaları değil, sorunların çözümüne katkı sunmak, farkındalık yaratmak için bir fırsat ve imkân olarak görüyoruz” diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi açılışında bir selamlama konuşması yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Bugün sembolik bir gün. Dileğimiz sembolik olmaması, kadınlar gününün her gün olmasıdır. Kadınlar gününüzü gönülden kutluyorum. 
Ben hanım kelimesinin kullanılmasını tercih ediyorum.  Hanım; gülümseyen aynı zamanda gülümseme isteyen, tatlı sesli, tatlı sese layık olan nadide bir çiçeği ifade ediyor. Bunlar hanımları tasvir ediyor.  Bu özel etkinlikleri tertipleyen hem HARÜKAM hem de Güzel Sanatlar Fakültemize teşekkür ediyorum” dedi.

Açış konuşmalarından sonra protokol ve misafirlerce sergi alanı gezildi. Ardından katılımcılara verilen kokteyle geçildi.