Danışma Kurulu
Prof. Dr. Murat DEMİR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü