HARÜKAM Tanıtımı

HARÜKAM Nedir ?

(HARÜKAM) Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Harran Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, üniversite bünyesindeki çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir.

Ne Zaman Kurulmuştur ?

HARÜKAM'ın kuruluşu 24 Eylül 2016 tarihinde 29837 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Görüşümüz

Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinin, ancak kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" ilkesinin her alanda uygulanması ile mümkün olabilebileceğine inanıyoruz.
 

Görevimiz

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile;

kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, 
yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak, 
eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ve programlara, "toplumsal cinsiyet bakış açısı" nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmektir.

Hizmet Alanlarımız

Kadınların toplumda bağımsız birer birey olarak varolmaları; kendi taleplerini ve sorunlarını kendilerinin dile getirmesi gerektiği inancını temel alarak, kadın sorunları konusunda;

ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek 
ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek 
amaçlarımız doğrultusunda yayınlar yapmak; kitaplık ve arşiv oluşturmak 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak ve bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olmak, katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.