1.Aile ve Kadın Çalıştayı; Harran Üniversitesi Bünyesinde, ilimizde kadın sorunları ve aile alanlarında araştırma yapan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi gibi bilim insanlarını, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, Şanlıurfa ili özelinde sorun ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasını amaçlanmıştır..
Üniversitemiz öğretim üyeleri ve kurumlardan katılımcıların yer aldığı gruplar oluşturularak Sağlık, Eğitim, Kadının Aile ve Toplumsal Yaşamdaki Rolü, İstihdam, Tarımsal Alanda Kadın ve Kadının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı konu başlıkları ele alındı. Bu başlıklarda Şanlıurfa ili özelinde tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, fırsatlar ve güçlü yönleri değerlendirilerek Çalıştay raporu hazırlandı.