Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (HARÜKAM Müdürü)
Öğr. Gör. Dilek SAKALLI Sağlık Bilimleri Fakültesi (HARÜKAM Mdr.  Yrd.)
Doç. Dr. Fatma ERSİN Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Fatma KORUK Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan GÜRSES Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu