Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (HARÜKAM Müdürü)
Öğr. Gör. Dilek SAKALLI Sağlık Bilimleri Fakültesi (HARÜKAM Mdr. Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Emine YÖNEY İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülden KADOOĞLU AYDIN Birecik Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Can POLAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Öğr. Gör. Serap ATEŞ Hilvan Meslek Yüksekokulu