Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (HARÜKAM Müdürü)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Av. Mehmet ŞENER Hukuk Müşaviri
Av. Lokman ALTIN Avukat